PRODUKTER

Vi levererar rätt produkter med högsta kvalitet.

Vi är ett familjeföretag som strävar efter att kunna erbjuda våra kunder flexibla lösningar med snabba och säkra leveranser av drivmedel och olja.

Vi tillhandahåller ett stort utbud av drivmedel, oljor och smörjmedel av mycket hög kvalitet. Av oss kan du köpa diesel och bensin, eldningsolja samt diverse smörjmedel och fordonskemikalier.

Vi är auktoriserade återförsäljare av OKQ8:s drivmedel och smörjmedel.

Drivmedel

Vi tillhandahåller ett stort utbud av drivmedel, oljor och smörjmedel av mycket hög kvalitet. Av oss kan du köpa diesel och bensin, eldningsolja samt diverse smörjmedel och fordonskemikalier. Vi är auktoriserade bulkåterförsäljare av OKQ8:s drivmedel.

Tankstationer

Den diesel vi erbjuder på våra stationer är fri från RME (Rapsinblandning). Dieseln uppfyller högt ställda krav på funktion och kvalitet. Bränslet är av miljöklass 1 och har goda köldegenskaper vilket gör att den kan användas året runt.

Tankkort

Med ett tankkort från Skogqvist Olje & Transport så kan du tanka på alla våra drivmedelsstationer mot faktura. Våra drivmedel uppfyller högt ställda krav på funktion och kvalitet, genom att tanka på våra drivmedelsstationer så säkerställer du hög kvalitet och långsiktig hållbarhet.

Bulktransport

Vi levererar olja och drivmedel med egna tankbilar efter önskad volym och mängd. Vi levererar direkt till dig som privatpersoner eller företag.

Läs vår historia

Hur hamnade vi där vi är idag?

Vår vision

Vilka tillvägagångssätt använder vi i vår strävan mot en bättre framtid?