Ansök om lokalt tankkort

Nu kan du ansöka om tankkort direkt på webben. Klicka på knappen för att komma till ansökan. Både för privatpersoner och företag, stora som små.

Auktoriserad bulkåterförsäljare OKQ8

Vi erbjuder drivmedel av högsta kvalité och oljor för alla ändamål.

Bulktransporter

Transporter av Drivmedel, eldningsolja, tjockolja, spillolja och bitumen.

OKQ8

Kör bulkdiesel direkt till kunderna

Skogqvist Olje & Transport har säte i Råneå några mil utanför Luleå beläget centralt i Norrbotten.  Företaget har sex stycken tankbilar som bemannas av en dryg handfull anställda som förser Norrbotten med bulkdiesel.

Jan Skogqvist startade firman 1991 tillsammans med sin far Lorentz Skogqvist och driver i dag företaget tillsammans med sin fru Cathrine. Efter mer än 20 års samarbete med OKQ8 är han sedan några år auktoriserad återförsäljare åt OKQ8.

– Att vara auktoriserad åt OKQ8 ger mig fördelen att jag kan leverera de produkter mina kunder vill ha och behöver för att kunna driva sina verksamheter. Kundfördelen med att ta hem bränsle är att du ofta får ett bättre pris. Dessutom får du det levererat hem precis dit du vill, säger Jan Skoqqvist.

Bland kunderna finns ett brett spann, från privatpersoner till stora industrier. Bönder, åkerier, hästägare, skogsindustrin och krossar är några av kundgrupperna. Verksamheter som förstås inte klarar sig utan bränsle.

Drygt 20 års samarbete med OKQ8

Efter mer än 20 års samarbete med OKQ8 är han sedan några år auktoriserad återförsäljare åt OKQ8.

Produkt med hög kvalitet

Våra produkter håller högsta kvalitet och uppfyller samtliga svenska miljökrav.

Hög servicenivå

Vi gör det som inte andra gör, med flexibel leverans och hög servicegrad är vi alltid tillgängliga.

Beställ bulkleverans

Diesel, eldningsolja, bensin och övriga oljeprodukter.
SE HIT

Ansök om tankkort

Vi har gjort det enkelt för dig, ansök online!
SE HIT

ANSÖK OM TANKKORT

Nu kan du ansöka om tankkort direkt på webben!

VANLIGA FRÅGOR

Här hittar du svar på våra
vanligaste frågor

Genom att fylla i formuläret här kan du ansöka om vårt tankkort. Det går även bra att ansöka brevledes eller via mail med följande PDF:

PDF Privatperson

PDF Företag

Ansökan via mail mottages på:
kortkund@skogqvistolje.se

Brevledes skickar du in till:
Skoqvist Olje & Transport AB, Sundsvägen 62 955 31 Råneå

BODEN

  • "Björkelund" -Björkelundsvägen alldeles intill Stadins Glas
  • "Bodensågen" - Ligger vid Bodensågen väg 356 /Niemeselvägen. 
  • "Ing3" Norra infarten -Infart Kårbacken/Pontonjärvägen, dieselstation till vänster om infarten.

 

LULEÅ

  • "Tippen" - Norra Sunderbyn vid Skanska Bergtäkt.
  • "Niemisel" - Vid korsningen väg 356/Niemiselsvägen. Uppstart sommaren 2022.

Du kan tanka både som privat- och företagskund med vårt tankkort på våra automatstationer och betala mot faktura. 

Vi erbjuder försäljning av drivmedel, eldningsolja & smörjmedel samt transporter av  tjockolja, spillolja och bitumen med egna tankbilar. Till fördelaktiga priser.

Försäljning av Diesel & AdBlue på samtliga av våra tankstationer.

Vi åtar oss även specialuppdrag med bunkerleveranser, tömning och påfyllning av cisterner samt cisternbesiktningar.

Genom att göra en intresseanmälan på sidan Jobba hos oss.

Eller kontakta Janne via
070 - 335 47 72
info@skogqvistolje.se

 

Vårt aktiva arbetsområde omfattar hela Norrland.

På förfrågan har vi möjlighet att leverera bränsle/oljeprodukter och transporter inom hela Sverige.